Orthomodel Nedir?
Sayısal Model Servisi

Orthomodel, halen tedavi gören ya da tedavisi tamamlanmış hastalarınızın dental alçı modellerini daha kolay, çok daha uzun vadeli ve yıpranmadan (kırılmadan, tozlaşmadan) daha iyi şartlarda muhafaza edebilmeniz için tasarlanmış bir sayısal arşivleme sistemidir.

Böylelikle sayısal fotoğraflar ve sayısal röntgenlerden oluşan hasta verilerinize sayısal modelleri de ekleyebilirsiniz.

Bundan böyle:

  • Yüzlerce hastaya ait veriyi basit bir taşınabilir bir sürücüde depolayabilir,

  • Hastalarınızın hemen her türlü kaydının yanında yüzlerce alçı modeli dizüstü bilgisayarnızda taşıyabilir,

  • Çoklu kliniklerde ağ üzerinden herhangi bir ön hazırlık ya da personele gerek duyulmadan hasta yönetim yazılımınıza entegre olarak sayısal modelleri de kullanabilir,

  • Ortodontik tedaviye yönelik planlama, analiz ve ölçümer yapabilir ve bunları klinik yaşamınıza birkaç 'klik' ile aktarabilirsiniz.

    .

Arşiv sistemi çerçevesinde, ölçü ya da alçı modelleriniz Orthomodel tarafından sanal modele dönüştürülerek sizlerin Orthomodel yazılımında kullanacağınız hale getirilir ve sanal ortamda size gönderilir.